Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.