Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, które zdobywała w latach 2001 - 2018, początkowo w Departamencie Ekonomiczno - Finansowym, między innymi jako pracownik Sekcji Sprawozdawczości, Analiz i Planowania, następnie jako Kierownik Sekcji Zarządzania Ryzykami, zaś od roku 2016, jako Dyrektor Departamentu Ryzyk i Analiz. Jolanta Pytlowany posiada wykształcenie Wyższe Ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia, oraz liczne szkolenia zawodowe i certyfikaty dotyczące działalności bankowej, w tym zarządzania ryzykami.