Z bankowością spółdzielczą związana od 1997 roku, najpierw jako pracownik Banku Spółdzielczego w Zarszynie, następnie po fuzji banków spółdzielczych w roku 1999, pracownik Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Od 2005 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansowego i Głównego Księgowego Banku. Jest współtwórcą reorganizacji i centralizacji szeregu procesów, w tym księgi głównej, ksiąg pomocniczych, gospodarki własnej oraz sprawozdawczości.

Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia licencjackie) oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej (studia magisterskie). Ukończyła również studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zakresu "Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF".