Z PBSbank związana od 2005 roku. Od czerwca 2016 roku Członek Zarządu banku ds. finansowych. W latach 2008-2016 pełniła obowiązki Dyrektor Departamentu Ryzyk i Analiz, w tym od 2010 roku jako  Przewodnicząca Komitetu Zarządzania Ryzykami. Wcześniej sprawowała funkcję Kierownika Sekcji Sprawozdawczości, Analiz i Planowania. W tym czasie była odpowiedzialna m. in. za stworzenie procesu planowania, budowania strategii oraz systemu zarządzania ryzykami w PBSbank wraz z formułowaniem i implementacją metodologii, narzędzi oraz regulacji prawnych w tym zakresie. Do jej kompetencji jako Dyrektora Departamentu Ryzyk i Analiz należało również opracowywanie Strategii działania PBS, projekcji finansowych, analiz rentowności różnych obszarów funkcjonowania Banku, co pozwoliło na zdobycie i permanentne poszerzanie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w organizacji oraz uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych determinujących sposób działania Banku.

Od 2004 roku jest także wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, działającej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, gdzie w roku 2008 uzyskała stopień naukowy doktora, oraz studiów podyplomowych w zakresie „Szacowania nieruchomości” w Akademii Górniczo-Hutniczej.