Tadeusz Szałankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Schmidt - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Edyta Dziadosz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Łobodziński - członek Prezydium Rady Nadzorczej

Jan Włodyka - członek Rady Nadzorczej

Antoni Mazur - członek Rady Nadzorczej

Robert Sokołowski - członek Rady Nadzorczej

Łucjan Wota - członek Rady Nadzorczej