Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

 

Członek Zarządu

 

Członek Zarządu

 

Piotr Tomaszewski - przewodniczący Rady

Sławomir Stawczyk - wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Obal - członek Rady

Barbara Teisseyre - członek Rady

Kinga Jamrozik Kierc - członek Rady