Pobierz notowania:CSV

Stawki międzybankowe z 22-06-2020

Waluta 1M 3M 6M
EURIB [EUR] -0,5090 -0,4000 -0,2590
WIBOR [PLN] 0,2300 0,2700 0,2900
WIBID [PLN] 0,0300 0,0700 0,0900
LIBOR [CHF] -0,7662 -0,6594 -0,5948
LIBOR [GBP] 0,1015 0,1819 0,3055
LIBOR [JPY] -0,1043 -0,0480 -0,0117
LIBOR [USD] 0,1848 0,2966 0,3945

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

WIBID - Warsaw Iinterbank Bid Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

LIBOR - London Interbank Offered Rate. Jest to podobnie jak w przypadku WIBOR-u stopa procentowa kredytów międzybankowych, jednak odnosi się ona do rynku Londyńskiego i wyznaczana jest przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów oraz depozytów. Jego wartość w porównaniu do WIBOR-u jest znacznie niższa, stanowi on w większości przypadków podstawę do wyliczenia oprocentowania nominalnego walutowego kredytu hipotecznego.

EURIBOR jest to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym. W wyznaczeniu tego wskaźnika bierze jednak udział 57 największych banków ze strefy EURO, ustalane w ramach fixingu przez FBE – Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.