Pobierz notowania:CSV

Stawki międzybankowe z 21-03-2019

Waluta 1M 3M 6M
EURIB [EUR] -0,3670 -0,3090 -0,2290
WIBOR [PLN] 1,6400 1,7200 1,7900
WIBID [PLN] 1,4400 1,5200 1,5900
LIBOR [CHF] -0,7862 -0,7112 -0,6516
LIBOR [GBP] 0,7310 0,8387 0,9624
LIBOR [JPY] -0,1053 -0,0747 0,0088
LIBOR [USD] 2,4855 2,6015 2,6774

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

WIBID - Warsaw Iinterbank Bid Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

LIBOR - London Interbank Offered Rate. Jest to podobnie jak w przypadku WIBOR-u stopa procentowa kredytów międzybankowych, jednak odnosi się ona do rynku Londyńskiego i wyznaczana jest przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów oraz depozytów. Jego wartość w porównaniu do WIBOR-u jest znacznie niższa, stanowi on w większości przypadków podstawę do wyliczenia oprocentowania nominalnego walutowego kredytu hipotecznego.

EURIBOR jest to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym. W wyznaczeniu tego wskaźnika bierze jednak udział 57 największych banków ze strefy EURO, ustalane w ramach fixingu przez FBE – Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.