Pobierz notowania:CSV

Stawki międzybankowe z 18-10-2017

Waluta 1M 3M 6M
EURIBOR [EUR] -0,3730 -0,3290 -0,2740
WIBOR [PLN] 1,6600 1,7300 1,8100
WIBID [PLN] 1,4600 1,5300 1,6100
LIBOR [USD] 1,2378 1,3567 1,5243
LIBOR [GBP] 0,2782 0,3628 0,5156
LIBOR [CHF] -0,7826 -0,7260 -0,6486
LIBOR [JPY] -0,0325 -0,0438 0,0002

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

WIBID - Warsaw Iinterbank Bid Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

LIBOR - London Interbank Offered Rate. Jest to podobnie jak w przypadku WIBOR-u stopa procentowa kredytów międzybankowych, jednak odnosi się ona do rynku Londyńskiego i wyznaczana jest przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów oraz depozytów. Jego wartość w porównaniu do WIBOR-u jest znacznie niższa, stanowi on w większości przypadków podstawę do wyliczenia oprocentowania nominalnego walutowego kredytu hipotecznego.

EURIBOR jest to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym. W wyznaczeniu tego wskaźnika bierze jednak udział 57 największych banków ze strefy EURO, ustalane w ramach fixingu przez FBE – Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.