Pobierz notowania:CSV

Stawki międzybankowe z 24-04-2017

Waluta 1M 3M 6M
EURIBOR [EUR] -0,3710 -0,3310 -0,2490
WIBOR [PLN] 1,6600 1,7300 1,8100
WIBID [PLN] 1,4600 1,5300 1,6100
LIBOR [USD] 0,9944 1,1584 1,4032
LIBOR [CHF] -0,7780 -0,7322 -0,6758
LIBOR [GBP] 0,2556 0,3393 0,4846
LIBOR [JPY] -0,0239 0,0126 0,0336

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

WIBID - Warsaw Iinterbank Bid Rate - pojęcie to dotyczy rynku lokat międzybankowych - jest to roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane każdego dnia o godz 11:00.

LIBOR - London Interbank Offered Rate. Jest to podobnie jak w przypadku WIBOR-u stopa procentowa kredytów międzybankowych, jednak odnosi się ona do rynku Londyńskiego i wyznaczana jest przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR jest podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów oraz depozytów. Jego wartość w porównaniu do WIBOR-u jest znacznie niższa, stanowi on w większości przypadków podstawę do wyliczenia oprocentowania nominalnego walutowego kredytu hipotecznego.

EURIBOR jest to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym. W wyznaczeniu tego wskaźnika bierze jednak udział 57 największych banków ze strefy EURO, ustalane w ramach fixingu przez FBE – Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli.