Mieszkając na Podkarpaciu, trudno nie zauważyć wkładu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w rozwój kultury i sportu, a także w niesienie pomocy potrzebującym. Lista klubów sportowych, fundacji czy imprez kulturalnych korzystających ze wsparcia banku jest bardzo długa.Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin
, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym, wpisujących się w szeroko pojęte zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu m.in.:

  • Carpathia Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Rzeszowie
  • Young Arts Festival w Krośnie
  • Festiwal Kolorów w Mielcu
  • Plebiscyt „Podkarpacka Nagroda Samorządowa" organizowany przez Tygodnik Nowe Podkarpacie,


PBSbank mocno angażuje się w sport, wspierając wiele klubów sportowych m.in.:

  • Asseco Resovia Rzeszów – klub siatkówki mężczyzn,
  • Miasto Szkła Krosno (KKK MOSiR Krosno) – klub koszykówki mężczyzn,


Podkarpacki Bank Spółdzielczy od kilku lat współpracuje z Biurem Wystaw Artystycznych w Sanoku.

Fundacja pbs pomagam

W 2013 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy powołał do życia fundację pbs pomagam, której misją jest m.in. wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci.

Fundacja swoimi działaniami pragnie stwarzać optymalne warunki rozwoju społecznego i osobistego dzieci, wspierać proces odkrywania talentów oraz dawać szansę na pomoc tym, którzy tego potrzebują.

Więcej na http://pbspomagam.pl/