Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin
, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym, wpisujących się w szeroko pojęte zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu.


Podkarpacki Bank Spółdzielczy angażuje się w sport, wspierając kluby sportowe. W październiku 2019 r. PBSbank podpisał umowę sponsoringową z Klubem Sportowym Developres Rzeszów S.A. Rzeszowska drużyna to brązowy medalista Mistrzostw Polski Ligi Siatkówki Kobiet w sezonie 2018/2019.

 


Podkarpacki Bank Spółdzielczy przystąpił także do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL prowadzonego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Projekt stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Bierzemy czynny udział w akcji charytatywnej Szlachetna paczka, angażujemy się również w Finał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wspierając co roku Bieszczadzki Oddział WOŚP.Fundacja pbs pomagam

Dobroczynność to jak wiadomo podstawowy instrument budowania solidarności społecznej. W imieniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego od 5 lat w tej dziedzinie specjalizuje się Fundacja pbs pomagam. W tym czasie na cele charytatywne przekazała kwotę  194 266 złotych. Fundacji leży na sercu przede wszystkim wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci, bo w nich pokładane są największe nadzieje – BO W KAŻDYM Z NAS JEST DZIECKO!

Poprzez podejmowane działania Fundacja pragnie stwarzać optymalne warunki rozwoju społecznego i osobistego dzieci, wspierać proces odkrywania talentów oraz dawać szansę na pomoc tym, którzy tego potrzebują z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Swoimi działaniami Fundacja stara się zmieniać szkoły oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, aby stawały się miejscami jak najbardziej przyjaznymi uczniom, rodzicom i nauczycielom. W 2016 roku Fundacja pbs pomagam uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Więcej na: http://pbspomagam.pl/