PSD2 – to warto wiedzieć

Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.

Informacje dla klienta


Głównym założeniem dyrektywy PSD2 jest stworzenie
ujednoliconego rynku płatności na terenie Unii Europejskiej. Działanie takie wpłynie na bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych.


Kolejną ważna zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii usługodawców na rynku finansowym – TPP (ang. Third Party Providers). Podmioty te będą mogły za twoją zgodą uzyskiwać informację o twoim rachunku lub zlecić wykonanie przelewu w ramach systemu bankowości elektronicznej.


Bezpieczeństwo. W związku z obowiązkiem wypełnienia postanowień dyrektywy, zwiększy się bezpieczeństwo twojej bankowości. Od momentu wprowadzenia PSD2 – określone operacje będą musiały spełnić wymogi SCA (ang. Strong Customer Authentication) czyli silnego uwierzytelniania. Proces weryfikacji będzie dwuetapowy, przykładowo weryfikacja użytkownika będzie się odbywać na podstawie loginu oraz kodu z tokena programowego.


Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.