Podkarpacki Bank Spółdzielczy w realizacji obowiązku określonego w Uchwale nr 295/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2014 roku przedstawia informacje na temat dostępu do zasad polityki informacyjnej w postaci tekstu Polityki informacyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, przyjętej na mocy uchwały Zarządu i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.