Podkarpacki Bank Spółdzielczy w realizacji obowiązku określonego w art. 431-451 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, przedstawia informacje na temat dostępu do zasad polityki informacyjnej w postaci tekstu Polityki informacyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, przyjętej na mocy uchwały Zarządu Banku nr 295/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.