PBS Finanse S.A.

Grupa Kapitałowa PBS - Finanse jest grupą spółek działających w branży usług finansowych, specjalizującą się w następujących obszarach: pożyczki dla osób fizycznych, leasing finansowy, obsługa i doradztwo  (social lending - portal społecznościowy).

Więcej informcji

 


 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

Został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych, dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny - dla akcjonariuszy oraz klientów Banku BPS. Więcej na stronie Banku BPS.


Concordia Ubezpieczenia to grupa, która już od 20 lat dba o kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno firm, jak i osób prywatnych. W jej portfolio znajdują się produkty stworzone z myślą o rolnikach, klientach indywidualnych, przedsiębiorcach i kredytobiorcach. Oferta obejmuje pełen pakiet ubezpieczeń, które chronią zarówno życie i zdrowie, jak również majątek Polaków. Grupa należy do wiodących graczy na rynku w segmencie ubezpieczeń rolnych.

Więcej informcji


 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki. Swoje usługi i produkty kieruje do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Więcej na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.


 Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce.

Więcej na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


 Union Investment TFI S.A.

Od ponad 16 lat oferują najwyższej, jakości, profesjonalne rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (fundusze inwestycyjne, portfele asset management a także plany systematyczne) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Nieprzerwanie na pozycji lidera.  Po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w 9. Edycji najstarszego rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej na stronie Union Investment TFI S.A.


  Fundacja pbs pomagam

Swoimi działaniami Fundacja pbs pomagam pragnie stwarzać optymalne warunki rozwoju społecznego i osobistego dzieci, wspierać proces odkrywania talentów oraz dawać szansę na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Więcej informacji, także o aktualnie przeprowadzanych akcjach można znaleźć TUTAJ


 BPS TFI S.A.

BPS TFI jest częścią Grupy BPS - największego, zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce i działa na rynku finansowym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi różnych klas aktywów, które reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości inwestycji. W swojej działalności koncentruje się na budowaniu długookresowych relacji z klientami i z odpowiedzialnością tworzy wartość każdej inwestycji. Doskonałe umiejętności zarządzających aktywami znajdują odzwierciedlenie w ponadprzeciętnych stopach zwrotu oraz wysokich miejscach w rankingach przyznawanych przez niezależne podmioty analityczne. Więcej na stronie BPS TFI S.A.