PBSPartner Sp. z o.o.

PBSPartner Sp. z o.o. Spółka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, funkcjonuje na podkarpackim rynku od blisko 10 lat, obecnie zatrudnia ok. 45 osób. Firma skupia się na działalności ubezpieczeniowej oraz finansowej. Jest partnerem kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych, dzięki czemu oferuje szeroki wachlarz różnorodnych ubezpieczeń.

Więcej informcji


PBS Finanse S.A.

Grupa Kapitałowa PBS - Finanse jest grupą spółek działających w branży usług finansowych, specjalizującą się w następujących obszarach: pożyczki dla osób fizycznych, leasing finansowy, obsługa i doradztwo  (social lending - portal społecznościowy).

Więcej informcji

 


 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

Został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych, dominujący w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny - dla akcjonariuszy oraz klientów Banku BPS. Więcej na stronie Banku BPS.


 MACIF Życie TUW

Jedyne w Polsce, otwarte dla wszystkich, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferujący ubezpieczenia na życie. Nadrzędnym celem, jaki stawia przed sobą MACIF Życie TUW jest realizacja potrzeb i oczekiwań Klientów: zarówno osób indywidualnych, jak i pracowników przedsiębiorstw, instytucji, czy Klientów Banku, w dziedzinie ubezpieczeń na życie. MACIF Życie TUW to rozwiązania proste, przejrzyste, elastyczne, przy najkorzystniejszej cenie i nienagannej, jakości obsługi.

Więcej na stronie MACIF Życie TUW.


 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki. Swoje usługi i produkty kieruje do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Więcej na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.


 Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce.

Więcej na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


 Union Investment TFI S.A.

Od ponad 16 lat oferują najwyższej, jakości, profesjonalne rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (fundusze inwestycyjne, portfele asset management a także plany systematyczne) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Nieprzerwanie na pozycji lidera.  Po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w 9. Edycji najstarszego rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej na stronie Union Investment TFI S.A.


  Fundacja pbs pomagam

Swoimi działaniami Fundacja pbs pomagam pragnie stwarzać optymalne warunki rozwoju społecznego i osobistego dzieci, wspierać proces odkrywania talentów oraz dawać szansę na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Więcej informacji, także o aktualnie przeprowadzanych akcjach można znaleźć TUTAJ


 BPS TFI S.A.

BPS TFI jest częścią Grupy BPS - największego, zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce i działa na rynku finansowym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi różnych klas aktywów, które reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości inwestycji. W swojej działalności koncentruje się na budowaniu długookresowych relacji z klientami i z odpowiedzialnością tworzy wartość każdej inwestycji. Doskonałe umiejętności zarządzających aktywami znajdują odzwierciedlenie w ponadprzeciętnych stopach zwrotu oraz wysokich miejscach w rankingach przyznawanych przez niezależne podmioty analityczne. Więcej na stronie BPS TFI S.A.