Podkarpacki Bank Spółdzielczy otrzymał Medal Europejski w kolejnej XXIV edycji konkursu za usługę PBSbank24, dzięki której Klienci posiadają stały dostęp do własnego rachunku z każdego miejsca...

O pozycji Banku zdecydowała obiektywna ocena jego najważniejszych wskaźników ekonomiczno-finansowych , dlatego też zdobycie tak prestiżowej nagrody potwierdza, że PBSBank jest bankiem...

W dniu 30 maja odbył się VI Kongres Gospodarki Elektronicznej pn.: „Gospodarka elektroniczna w procesie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych – Polska przed prezydencją w UE", zorganizowany przez Związek Banków Polskich...

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz kolejny wziął udział w konkursie ,, Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację...