Podkarpacki Bank Spółdzielczy otrzymał Medal Europejski w kolejnej XXV edycji konkursu za konto studenckie gdzie przy zerowej opłacie studenci otrzymują między innymi stały dostęp do konta przez PBSbank24, do usługi biometrii umożliwiającej wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej w sieci bankomatów PBSBank, czy też darmowe wpłaty i wypłaty oraz krajowe przelewy internetowe.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club.