Z przyjemnością informujemy, że Kapituła XVI edycji konkursu „Bank przyjazny dla Przedsiębiorców", przyznała Podkarpackiemu Banku Spółdzielczemu tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką konkursu oraz Godłem Promocyjnym z 7 Złotymi Gwiazdami w kategorii: banki spółdzielcze i małe banki lokalne. Nagroda przyznawana jest bankom, które budują i wspierają współpracę między instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami.

Laureaci konkursu