Misją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest utrzymanie statusu instytucji bezpiecznej i przyjaznej dla klientów, świadczącą wysokiej jakości usługi finansowe oraz wspierającą lokalną przedsiębiorczość. Celem funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest systematyczne umacnianie pozycji rynkowej poprzez budowę silnych i długookresowych relacji z Klientami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kanałów dystrybucji.