Misją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest bycie instytucją bezpieczną i przyjazną dla klientów, świadczącą wysokiej jakości usługi finansowe oraz wspierającą lokalną przedsiębiorczość. Celem funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest systematyczne umacnianie udziału w rynku poprzez budowę silnych i długookresowych relacji z Klientami.