Z przyczyn niezależnych od Banku Nowego BFG S.A. do odwołania zawiesza się możliwość wypłat gotówki w walutach obcych. Powyższa sytuacja jest pochodną występujących obecnie ograniczeń logistycznych w dostawach walut obcych.

W aktualnej sytuacji, Bank Nowy BFG S.A. oferuje możliwość realizacji dyspozycji wypłaty środków zgromadzonych w walutach obcych, po przeliczeniu na PLN.

Za utrudnienia przepraszamy.