Informacje podstawowe

Rodzaj aplikacji
Nieprawidłowe dane

Nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Imię*
Nieprawidłowe dane

Adres*
Nieprawidłowe dane

Twój adres email*
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy*
Nieprawidłowe dane

Ile czasu przechowywać Twoją aplikację w bazie PBS?*
Nieprawidłowe dane - wybierz stan cywilny

Gdzie chcesz pracować?

.
Lokalizacja*
Nieprawidłowe dane - wybierz oddział

Wykształcenie i umiejętności

Poziom wykształcenia*
Nie wybrałeś kraju

Kierunek studiów*

Nieprawidłowe dane

Znajomość jezyka obcego*
Nieprawidłowe dane

Inny (jaki?)*
Nieprawidłowe dane

Stopień znajomości*
Nieprawidłowe dane

Znajomość programów komputerowych*
Nieprawidłowe dane

Doświadczenie

Jeśli masz doświadczenie w pracy w innych miejscach, prosimy o uzupełnienie poniższych pól

Kiedy
Nieprawidłowe dane

Gdzie
Nieprawidłowe dane

Dodaj kolejne
Nieprawidłowe dane

Kiedy
Nieprawidłowe dane

Gdzie
Nieprawidłowe dane

Dodaj kolejne
Nieprawidłowe dane

Kiedy
Nieprawidłowe dane

Gdzie
Nieprawidłowe dane

Załaczniki

CV, list motywacyjny, certyfikaty lub dokumenty ze szkoleń)

Dodaj załącznik
Nieprawidłowe dane

*
Nieprawidłowe dane - wyrażenie zgody jest wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe;
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7. 2. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie przepisów prawa – obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz Pana/i zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 4. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 5. W zakresie, w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. W zakresie, w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/ią zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych i prawo żądania ich sprostowania. 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pana/i zgodzie ma Pan/i prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8. Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 10. Pana/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 11. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przepisz kod z obrazka*
Przepisz kod z obrazka
  Odśwież obrazekNieprawidłowe dane