Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest jednym z największych banków spółdzielczych działających na polskim rynku. Łączy innowacyjne podejście do bankowości, uwzględniając nowoczesne technologie i tradycyjne zasady, kierując się nimi od początku swojej działalności i jednocześnie oferując usługi na najwyższym poziomie. Posiada obecnie blisko 50 placówek zlokalizowanych przede wszystkim na terenie Podkarpacia, ale także w kilku największych miastach Polski.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy to lokalny Bank z blisko 150 - letnim doświadczeniem oraz wyłącznie polskim kapitałem, który w nowoczesny sposób rozwija tradycyjną bankowość spółdzielczą. Korzenie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego sięgają 1871 roku, kiedy to powstało Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe w Sanoku na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 9 kwietnia 1871 r.

Misją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest utrzymanie statusu instytucji bezpiecznej i przyjaznej dla klientów, świadczącą wysokiej jakości usługi finansowe oraz wspierającą lokalną przedsiębiorczość. Celem funkcjonowania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest systematyczne umacnianie pozycji rynkowej poprzez budowę silnych i długookresowych relacji z Klientami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kanałów dystrybucji.

Osobom zatrudnionym w Banku oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o rozwój Pracowników realizując zróżnicowane programy szkoleniowe - specjalistyczny oraz rozwojowe.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku przeprowadza szkolenia w oparciu o wewnętrzną kadrę kierowniczą, której zadaniem jest podniesienie efektywności szkoleń wewnątrzbankowych oraz dostosowanie tematyki szkoleń do uwarunkowań i specyfiki pracy Banku. W ramach szkoleń wewnętrznych są prowadzone szkolenia z zakresu: bhp, p. poż. oraz szkolenia kierunkowe tj. sprzedażowe, kredytowe, informatyczne. Uzyskanie wymaganych kwalifikacji, pomimo wyuczonego zawodu, pracownicy nabywają poprzez różne formy szkoleń prowadzonych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Pracownicy Banku uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach, które są poświęcone zagadnieniom dostosowanym do określonego rodzaju stanowisk pracy.