Stanowisko Data publikacji Miejsce pracy
 Brak ofert    
     
     
     
     
     
_________________________________ _________________ _________________

Subskrybuj ogłoszenia na e-mail

Wpisz swój adres email*
Nieprawidłowe dane

*
Nieprawidłowe dane - wyrażenie zgody jest wymagane

*
Nieprawidłowe dane - wyrażenie zgody jest wymagane

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji ogłoszeń z sekcji "Oferty pracy".

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe; 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7. 2. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie przepisów prawa –obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz Pana/i zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 4. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 5. W zakresie w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. W zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody –dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/ią zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych i prawo żądania ich sprostowania. 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pana/i zgodzie ma Pan/i prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8. Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 10. Pana/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 11. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przepisz kod z obrazka*
Przepisz kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane