Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest nie tylko najlepszym miejscem do pracy dla swoich pracowników, ale również miejscem gdzie pracownicy mogą być najlepsi.

Co roku zwiększamy liczbę osób przyjmowanych na staże do PBSBank, które są doskonałą okazją do podniesienia kwalifikacji, zdobycia umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej dla studentów i absolwentów.

Umożliwiamy naszym pracownikom podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie ich na różnego typu formy dokształcania zawodowego.