Bank natomiast zyskuje cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Uzyskane przez stażystów opinie po ukończonym stażu, potwierdzają zdobywane przez bezrobotnych korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Poszczególne Oddziały PBS, w których bezrobotni odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonanych przez nich zadań.

Co roku wielu z nich otrzymuje umowę o pracę.

Inną formą nauki są praktyki zawodowe oferowane studentom i uczniom szkół średnich Rocznie z tej formy korzysta około 100 osób, zdobywając doświadczenie zawodowe już podczas nauki. Praktyki trwają zazwyczaj od jednego tygodnia do jednego miesiąca. Uczniowie/studenci przyjmowani są na podstawie umów, porozumień zawieranych ze szkołami/uczelniami. Praktykanci mają okazję zdobytą w czasie studiów wiedzę zastosować w rzeczywistych warunkach pracy.