Jednym z podstawowych warunków istnienia sprawnego systemu kadrowego jest zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli całość działań związanych z funkcjonowaniem pracowników w Banku. Ten obszar działania Banku określa się jako funkcje personalną, występującą równolegle obok innych tj. finansowej, marketingowej, usługowej itd.

System kadrowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku jest ściśle powiązanyz misją i wizją Banku. Ma on na celu pozyskiwanie kompetentnych pracowników na poszczególne stanowiska pracy.

Dla pozyskania pełnowartościowego pracownika Banku, kandydat musi mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy w bankowości. Pracownik powinien posiadać swoistą kulturę i związany z nią kodeks postępowania. Każde stanowisko wymaga odrębnego zasobu wiedzy. Zatem o pracę w Banku mogą się ubiegać osoby posiadające następujące kwalifikacje:

1) wykształcenie - min. wyższe zawodowe kierunkowe,

2) doświadczenie,

3) posiadaną wiedzę - zagadnienia specjalistyczne (w zależności od stanowiska pracy) ewentualnie znajomość języków obcych.

Jesli chcesz z nami pracować, zapraszamy do wysyłki zgłoszenia. 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)."

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych.