Przyłącz się do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i zostań jego członkiem.
 

Członkiem PBSbank może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.


Członkostwo w Podkarpackim Banku Spółdzielczym daje wiele korzyści z których najważniejsze to:

  • udział właścicielski w Banku Spółdzielczym z blisko 150 letnimi tradycjami i wyłącznie polskim kapitałem,
  • możliwość uczestniczenia w podejmowaniu strategicznych decyzji Banku.

Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Banku jest złożenie deklaracji członkowskiej. Podpisana deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i adres siedziby, a także w obydwu wskazanych wyżej przypadkach, ilość zadeklarowanych udziałów.

Przyjęcie w poczet Członków Banku następuje na mocy decyzji Zarządu Banku, wyrażonej w formie uchwały, która powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.