Podczas II Kongresu Najlepszych Agentów Generali Podkarpacki Bank Spółdzielczy otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepszy debiut sprzedażowy w 2019 roku w Concordii Ubezpieczenia”. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli grupy Generali z przodującymi agentami, a dzięki zaangażowaniu naszych pracowników mogliśmy się znaleźć wśród nich. Rafael Lelito – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z dumą prezentuje otrzymaną statuetkę.