Od dnia 14 września zostanie włączone tzw. silne uwierzytelnianie klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication).

Zmiany są związane z wdrożeniem dyrektywy PSD2.
Co zmieni się w usłudze PBSbank24 ?I. Dla metody autoryzacji SMS podczas logowania się do bankowości internetowej oprócz loginu i hasła przesłany zostanie dodatkowy kod SMS służący do autoryzacji.

 

Wpisujesz w polu „Login” swój login/alias jak dotychczas

 

Zostaniesz poproszony o swoje dotychczasowe hasło do bankowości.

 
Po kliknięciu „Zaloguj” zostaniesz przeniesiony na kolejny ekran, na którym należy wpisać hasło które zostanie wysłane na twój numer telefonu.

 II. Długość sesji w bankowości internetowej i mobilnej skróci się do 5 minut.

 III. Bank wycofuje metody autoryzacji, takie jak:

 

  • token sprzętowy (w postaci osobnego urządzenia)
  • hasło maskowane (tylko dla Klientów detalicznych)

W związku z powyższym prosimy o zmianę na jedną z dwóch dostępnych w PBSbank24 metod autoryzacji: