28 czerwca 2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Po otwarciu Zebrania i przywitaniu gości, p. Monika Krawczyk p.o. Prezesa Zarządu PBS przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku w 2018 roku, w tym jego wyniki finansowe, oraz wskazała kierunki rozwoju w kolejnych latach.

W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim obecnym i byłym już członkom Zarządu, a także podjęło szereg ważnych uchwał.

Rada Nadzorcza i Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku dziękuje serdecznie delegatom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie.