Zadbaj o właściwą ochronę swojego domu lub mieszkania, które codziennie narażone są na niebezpieczeństwo. Bądź zapobiegliwy i wybierz solidne ubezpieczenie, które przyda się w wielu sytuacjach – gdy Twoje mienie ulegnie zniszczeniu lub kradzieży albo gdy wyrządzisz szkodę sąsiadowi.


Zalety ubezpieczenia:

  • konkurencyjna oferta na rynku ubezpieczeń
  • zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych
  • proste i szybkie procedury likwidacji szkody


Szczegóły
:

  • ubezpieczeniem można objąć: domy, mieszkania, domy w trakcie budowy, domki letniskowe, garaże i inne budynki wchodzące w skład majątku, stałe elementy mieszkań, ruchomości domowe, sprzęt elektroniczny, ogrodzenie, elementy małej architektury
  • dodatkowa możliwość ubezpieczenia się od ryzyk: Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, usług Assistance oraz Ochrony Prawnej


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertę Ubezpieczeń w Podkarpackim Banku Spółdzielczym:


Podkarpacki Bank Spółdzielczy pośredniczy w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych w ramach oferty Grupy Concordia.