21 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w którym uczestniczyło 69 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Pan Artur Adamczyk oraz Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Pan Przemysław Gabrusewicz.

W trakcie Zebrania zatwierdzono m.in. sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium obecnym i byłym już członkom Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

Pani Monika Krawczyk p.o. Prezesa Zarządu PBS przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok oraz nakreśliła strategię rozwoju na najbliższe lata.

Dokonano również wyboru członków do Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego weszli: Tadeusz Szałankiewicz, Wojciech Schmidt, Edyta Dziadosz, Stanisław Łobodziński, Łucjan Wota, Robert Sokołowski, Jan Włodyka, Antoni Mazur, Marek Fejdasz.