Fundacja pbs pomagam działa już ponad 4 lata. W tym czasie na cele charytatywne przekazaliśmy ponad 163 000 zł. Fundacji leży na sercu przede wszystkim wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci, bo w nich pokładamy  największe nadzieje – BO W KAŻDYM Z NAS JEST DZIECKO!

Poprzez działania, które podejmujemy pragniemy stwarzać optymalne warunki rozwoju społecznego i osobistego dzieci, wspierać proces odkrywania talentów oraz dawać szansę na pomoc tym, którzy tego potrzebują z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Realizując akcję charytatywną na rzecz szkół integracyjnych i szkół posiadających oddziały integracyjne „Andrus wraca do szkoły” wsparcie otrzymało 10 szkół, w których uczy się w sumie 206 dzieciaków niepełnosprawnych. Kwota, jaką Fundacja przekazała szkołom to ponad 60 tys. zł.
Oprócz  zakupu  sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć (projektor multimedialny, tablica przenośna interaktywna, krzesełka przedszkolne, pomoce logopedyczne, komputer) dwie szkoły odmalowały sale lekcyjne. Cieszy nas, że przekazane przez Fundacje wsparcie pomogło szkołom nie tylko podjąć działania mające na celu polepszenie warunków, w których uczą się dzieci, ale też wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

Wspieramy również działalność sportową prowadzoną przez małe kluby takie jak np. Klub Sportowy „JUNAK” Rzeszów. Głównym celem ich działalności jest rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej, wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i mobilizacja do systematycznej pracy i wysiłku.

W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując zakupy m. in. sprzętu medycznego. Na potrzeby Poradni Medycyny Sportowej i Kardiologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie Fundacja zakupiła cykloergonometr – urządzenie służące do wykonywania testów wysiłkowych przy realizacji priorytetowych świadczeń kardiologicznych. Dzięki niemu możemy ocenić wydolność układu krążenia, co jest niezwykle istotną kwestią w rozpoznawaniu i skutecznym leczeniu choroby wieńcowej.

Swoimi działaniami pragniemy także zmieniać szkoły oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, aby stawały się miejscami jak najbardziej przyjaznymi uczniom, rodzicom i nauczycielom.

W 2016 roku jako Fundacja pbs pomagam uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu będąc podatnikami możecie wesprzeć nasze działania, przekazując nam 1% swojego podatku.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

- numer KRS organizacji – w naszym przypadku KRS: 0000477443

- przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%Wniosek o udzielenie pomocy - osoba fizyczna

Wniosek o udzielenie pomocy - instytucje

Regulamin udzielenia pomocy przez fundację pbs pomagam