W dniu 14.01.2018 r. pracownicy Oddziału w Sanoku aktywnie uczestniczyli w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, licząc pieniądze zebrane przez wolontariuszy Bieszczadzkiego Sztabu WOŚP.

Do późnych godzin nocnych trwało liczenie środków, a suma wpłaconych kwot to blisko 50 000 zł!

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu dla ratowania noworodków.