18 września 2017 roku startuje kampania reklamowa Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce,  do której należy Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Tegoroczna kampania została podzielona na dwie odsłony:

  • Kampanię wizerunkową „Najbliżej ludzi", prowadzona w telewizji i w Internecie. Kampania będzie opierać się na emisji animowanego spotu prezentującego wyróżniki i wartości bankowości spółdzielczej. Spot będzie emitowany w ogólnopolskich i w tematycznych stacjach telewizyjnych (od 18 września do 14 października).

  • Kampanię kontynuującą promocję „Wygodnego kredytu",  prowadzona w Internecie w okresie od 18 września do 22 grudnia br.