Uprzejmie informujemy, że dniem 19 września 2016 roku rezygnację, w związku z przejściem na emeryturę, z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, złożył Pan Lesław Wojtas - osoba, dzięki której Bank posiada dzisiaj status największego banku spółdzielczego w Polsce.

Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu została powołana Pani Monika Krawczyk. Do czasu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powyższe powołanie, Pani dr inż. Monice Krawczyk powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z podziałem kompetencji obowiązującym w Banku. Pani Monika Krawczyk z Bankiem związana jest od 2005 roku. Od czerwca 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu banku ds. finansowych. W latach 2008-2016 pełniła obowiązki Dyrektora Departamentu Ryzyk i Analiz, w tym od 2010 roku jako Przewodnicząca Komitetu Zarządzania Ryzykami. Wcześniej sprawowała funkcję Kierownika Sekcji Sprawozdawczości, Analiz i Planowania. Od 2004 roku jest także wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, działającej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Pani Monika Krawczyk jest Absolwentką studiów doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, gdzie w roku 2008 uzyskała stopień naukowy doktora, oraz studiów podyplomowych w zakresie „Szacowania nieruchomości” w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Skład Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego: tutaj