Ubezpieczenie gwarantuje stabilność finansową dla posiadacza kredytu hipotecznego, gotówkowego, ratalnego, rolniczego oraz kredytu z niestandardową sumą ubezpieczenia. Ryzyko objęte ubezpieczeniem to trwałe i całkowite inwalidztwo oraz śmierć Ubezpieczonego.

Zalety ubezpieczenia

  • zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
  • konkurencyjna oferta  na rynku ubezpieczeń
  • ubezpieczenie obowiązuje również podczas pobytu Ubezpieczonego poza granicami RP*
  • ubezpieczenie „od ręki", Klient może od razu wziąć kredyt i się ubezpieczyć
  • szybka wypłata świadczeń – uproszczona procedura
  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Klientowi przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej

*dodatkowe informacje dostępne w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie