Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku.

Zalety ubezpieczenia

  • zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych
  • proste i szybkie procedury likwidacji szkody
  • konkurencyjna oferta  na rynku ubezpieczeń