Dobrowolne Ubezpieczenia Komunikacyjne pozwalają pokryć straty finansowe wywołane kradzieżą, pożarem, uszkodzeniem pojazdu. Gwarantują pomoc w usprawnieniu auta w podróży, holowanie na wypadek kolizji i awarii oraz transport zastępczy, stanowią zabezpieczenie w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów pojazdu, mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie Kredytu.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia oferowane przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego to m.in.:

  • OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • AUTOCASCO to ubezpieczenie dające kompleksową ochronę przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu, zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody poniesione na terenie kraju i na terenie UE. Dzięki swojej elastyczności pozwala na dopasowanie składki i zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu nawet, jeśli jest on sprawcą zdarzenia.
  • Ubezpieczenie ASSISTANCE w zależności od wybranego pakietu chroni nas przed skutkami wypadku, awarii, kradzieży naszego pojazdu, a także poszkodowanego przez nas innego uczestnika zdarzenia. Gwarantuje bezpłatne holowanie do wybranego przez klienta warsztatu.