• 0 zł za prowadzenie konta *
  • 0 zł za dostęp do usługi bankowości biometrycznej
  • 0 zł za kartę płatniczą wydaną do konta **
  • 0 zł za wypłaty z ponad 4500 bankomatów w Polsce
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za prowadzenie konta *
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • 0 zł za dostęp do usługi biometrii, umożliwiającej wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej w sieci bankomatów PBSbank
  • 0 zł za kartę płatniczą wydaną do konta **
  • 0 zł za wypłaty z ponad 4500 bankomatów w Polsce

* przy systematycznych wpływach z tytułu świadczenia wychowawczego, wypłacanego w ramach programu Rodzina 500+ w wysokości co najmniej 500 zł, w przeciwnym razie opłata 6 zł za m-c. 

** wystarczy, że wartość transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu rozliczeniowym wyniesie co najmniej 300 zł w przypadku karty Visa Electron Internet PBS, w przeciwnym razie opłata 3 zł.