• 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł prowadzenie rachunku */**
  • 0 zł dostęp do usługi biometrii
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
 

Korzyści

  • 0 zł za dostęp do usługi biometrii, umożliwiającej wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej w sieci bankomatów PBSBank
  • środki pieniężne zgromadzone na „+KONTO" oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym 0,10 %
  • rachunek otwierany jest na czas określony lub nieokreślony