>

BlueCash to usługa, umożliwiająca realizację szybkich przekazów pieniężnych pomiędzy kontami w różnych bankach. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Maksymalna wysokość pojedynczego przelewu BlueCash wynosi 10 000 zł.

W zależności od potrzeby przelew ekspresowy może być zrealizowany samodzielnie przez użytkownika PBSbank24  albo zlecony bezpośrednio w placówce naszego banku.

Usługa przelewu BlueCash jest niedostępna dla klientów indywidualnych, którzy posiadają usługę PBSbank24 autoryzowaną tokenem sprzętowym.

Za wykonanie przelewu BlueCash Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.

Więcej o BlueCash: https://bluecash.pl/.

Lista banków, do których możesz wysłać przelew BlueCash.