Na rachunek mogą być wnoszone wpłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewem z tytułu otrzymania zasiłków i świadczenia.


 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za  prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w dowolnej wysokości
  • usługa biometrii bez opłat