• Indywidualne Konto Emerytalne
  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za prowadzenie konta
  • atrakcyjne oprocentowanie środków 2,00%
 

Korzyści

  • brak wpłaty minimalnej
  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za prowadzenie konta
  • brak obowiązku systematycznych wpłat
  • wysoki zysk w porównaniu z innymi formami oszczędzania
  • możliwość rezygnacji po roku oszczędzania bez dodatkowych opłat