• okres trwania lokaty 1 - 24 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie do 1,50%
  • minimalna kwota wkładu 1000 zł
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie lokaty
  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie w zależności od wkładu (od 0,25% do 1,50%)
  • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego