• okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy,
  • atrakcyjne stałe oprocentowanie do 1,10%
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie lokaty
  • gwarancja zysku – stała stopa procentowa
  • lokata odnawialna
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie: 1,10%
  • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego