• okres trwania lokaty wynosi 12 miesięcy,
  • oprocentowanie zmienne według stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca minus 0,9%
  • minimalna kwota wkładu 500,00 zł
  • możliwość dopłacania w dowolnej kwocie i terminie
 

Korzyści

  • minimalna kwota wkładu 500,00 zł
  • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet
  • oprocentowanie zmienne według stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca minus 0,9%
  • możliwość otwarcia nieograniczonej liczby rachunków lokat
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego