• okres trwania lokaty 1, 3, 6, 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie lokat
 • waluta USD, EUR, CHF, GBP
 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • minimalna kwota wkładu 250,00 USD
 • minimalna kwota wkładu 200,00 EUR
 • minimalna kwota wkładu 350,00 CHF
 • minimalna kwota wkładu 150,00 GBP
 • wysoki zysk i bezpieczeństwo
 • oprocentowanie zmienne
 • minimum formalności
 • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego