• okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne według stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca minus 0,7 %
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
  • możliwość wpłat na rachunek lokaty w dowolnej wysokości i terminie
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie lokaty,
  • lokata odnawialna,
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł,
  • oprocentowanie: zmienne oparte na stawce WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca minus 0,7 %,
  • lokata dostępna wyłącznie przez Internet,
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.