• okres trwania lokaty wynosi
   6 miesięcy
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie
  1,00%
 • minimalna kwota wkładu 
  1 000,00 zł
 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie lokaty
 • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
 • gwarancja zysku – stała stopa procentowa
 • lokata odnawialna
 • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet
 • atrakcyjne oprocentowanie 1,00%
 • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego