• dla osób fizycznych
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za  prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za  prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • wpłaty  i wypłaty w dowolnej wysokości*
  • oprocentowanie środków pieniężnych za każdy dzień przetrzymywania wg salda na rachunku występującego  na koniec danego dnia

      * pierwsza wpłata minimum 10,00 zł