Na podstawie umowy dystrybucyjnej podpisanej z BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Podkarpacki Bank Spółdzielczy został dystrybutorem jednostek uczestnictwa BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz sprzedawcą Programu Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału"

Informacje szczegółowe: pdf pobierz (120 KB)

Informacja o Podkarpackim Banku Spółdzielczym jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:  pdf pobierz (114 KB)