W PBSbanku Klienci Indywidualni mogą zainwestować swoje pieniądze, zakładając atrakcyjnie oprocentowane lokaty: Lokatę Rodzinną, z Dopłatą, Zyskowną, Lokatę Standard o stałej stopie procentowej i o zmiennej stopie procentowej oraz Lokaty: Pewną 3M i Pewną 6M. Proponujemy również rachunki oszczędnościowe, które ułatwiają codzienne oszczędzanie: bezpłatny rachunek Konto a'vista, a z myślą o inwestowaniu na przyszłość: rachunek oszczędnościoowy PBS IKE.

Minimalna kwota wkładu to tylko 100,00 zł

Swobodne dopłacanie środków w dowolnej kwocie i terminie trwania lokaty.

Lokata roczna o atrakcyjnym oprocentowaniu.

Lokata na okres od 1 tygodnia do 12 miesięcy.

Lokata PEWNA, to gwarancja zysku.

Stałe i PEWNE oprocentowanie!

Lokata odnawialna na okres od 1 tygodnia do 24 miesięcy.

Korzystne oprocentowanie, okres deponowania od 1 do 12 miesięcy.

Bezpłatny rachunek oszczędnościowy na każde żądanie.

Bezpłatny rachunek oszczędnościowo - celowy.

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału".

Szeroka oferta subfunduszy pozwalających na inwestycję dopasowaną do danej sytuacji rynkowej oraz indywidualnych potrzeb inwestorów.