Realizacje poleceń wypłaty 

  • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności
  • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, pilny lub ekspresowy)
  • atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut
  • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut

Rodzaje poleceń wypłaty:

  • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych
  • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów Banku

 

Tryb realizacji poleceń wypłaty:

  • standardowy z datą waluty "spot"
  • ekspresowy z datą waluty "dziś"

 

Polecenie wypłaty jest najpowszechniej stosowaną formą rozliczeń międzynarodowych. Polega na wykonaniu przez Bank dyspozycji Klienta (Zleceniodawcy) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej. Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.

Kod SWIFT: POLUPLPR

Wykonanie polecenia wypłaty w wymienionych trybach wymaga złożenia przez Klienta dyspozycji w Banku do określonej godziny.

Czeki zagraniczne

Czek jest pisemnym poleceniem zapłaty okazicielowi czeku lub określonej osobie wskazanej na czeku, określonej sumy pieniężnej w ciężar rachunku wystawcy. PBS realizuje czeki zagraniczne poprzez ich przyjęcie do inkasa. Wypłata z tytułu prezentowanego czeku następuje dopiero po otrzymaniu pokrycia z banku zagranicznego, z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego

Skup i sprzedaż walut obcych

PBS prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut PBS". Do rozliczeń operacji:

  • bezgotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla dewiz
  • gotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy