• finansowanie do 100,00 % wartości przedsięwzięcia
    (aktualnie brak środków na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
  • długi okres kredytowania - do 10 lat
  • brak opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • karencja w spłacie kapitału

  

 

Korzyści

  • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
  • karencja w spłacie kapitału  - do czasu wypłaty ostatniej transzy kredytu (dla kredytów wypłacanych w transzach)
  • minimum formalności